رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31اعلام نتایج ثبت نام و تاریخ مصاحبهResult.png

 

مراحل ثبت نام هنرستان فنی ابوذر

مراحل ثبت نام هنرجویان سال دهم در سال تحصیلی 96-95

1-ثبت نام جهت آزمون ورودی ازدوشنبه  تاریخ 95/3/24 الی شنبه95/4/12  در روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9صبح الی 1 بعد از ظهر هر روز به مدت 13 روز انجام می گیرد.

 

2- تاریخ آزمون روز یکشنبه  95/4/13 ساعت 10 صبح

مواد آزمون:

1-ریاضی                      20 سوال

2-علوم                         10 سوال

3-کار و فن آوری             10 سوال

4-هوش و اطلاعات عمومی  10 سوال

3-جدول رتبه بندی جهت انجام مصاحبه از روز چهار شنبه 95/4/16 در سایت هنرستان قابل رویت بوده و داوطلبین می توانند طبق رتبه بندی و جدول در سایت و تابلوی ورودی هنرستان جهت مراجعه هنر جویان قرار داده خواهد شد که پس از مصاحبه جهت ثبت نام قطعی از دوشنبه 95/4/21 با توجه به ارایه مدارک ذکر شده انجام خواهد شد.

  

مدارک ثبت نام پایه دهم