رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 انتخاب                                              
 
 
موضوع: ثبت نام
متن:

این هنرستان در 10 رشته 

1-            مکانیک خودرو

2-                       صنایع فلز

3-                      صنایع چوب

4-                      ساخت و تولید

5-                       الکتروتکنیک

6-                       الکترونیک

7-                      نقشه کشی صنعتی

8-                      کامپیوتر

9-                        تاسیسات

10-                    مکاترونیک

ثبت نام به عمل می آورد. از متقاضیان دعوت می شود از 20 خرداد 95 با دریافت کارنامه قبولی نهم به محل هنرستان در خیابان مطهری نبش خیابان شمس آبادی مراجعه فرمایید.

تاریخ: 1395/2/22

نام معلم : محمدرضا اصغری

___________________________________________________________________________________
   

برو بالا