رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 
 
 
 نمایش تعداد مطلب:

تاریخچه هنرستان

 
شورای دانش آموزی
دانش آموزان برتر

 
اعضای انجمن و اولیا

 
اعلام نتایج ثبت نام و تاریخ مصاحبهResult.png
 

برو بالا