رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 
 
 
 نمایش تعداد مطلب:

هنر جویان برتر

مسعود مصلحی رتبه اول کشوری چوب و کاغذ
محمد مهدی نجفی رتبه سوم کشوری نقشه کشی صنعتی
محمد حسین فتحی رتبه اول کشوری صنایع فلزی

 

برو بالا