رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 
نگاهی به مقوله اضطراب در دانش آموزان

همه انسان ها اضطراب را در زندگی خود تجربه می کنند و طبیعی است که مردم هنگام مواجهه با موقعیت های تهدید کننده

و تنش زا مضطرب می شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امری غیرعادی است
.
اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است. به طور کلی اضطراب یک احساس منتشر،

 بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند حس جسمی مانند احساس خالی شدن سر دل، تنگی قفسه سینه،

طپش قلب، تعریق، سردرد و غیره همراه است.

بررسی ها نشان می دهد که اضطراب در مردها، طبقات مرفه اقتصادی و جوانان کمتر و در زنان، افراد کم درآمد و سالمندان

 بیشتر شایع است

اضطراب در کودکان و نوجوانان

بسیاری از کودکان هنگام قرارگیری در وضعیت جدید مثل روبه رو شدن با افراد جدید، احساس اضطراب کرده و به طور

 خجالتآوری به مادر و پدر، افراد فامیل یا وابستگان به اصطلا ح «آویزان» می شوند
.
معمولا والدین می توانند آن ها را تشویق به خروج از «منطقه امن» بکنند. هر چند بعضی از کودکان در مقابل این شرایط

مقاومت کرده و آن ها را نمی پذیرند. به منظور کمک به کودکان در این موقعیت باید صبر و حوصله کافی داشت به طوری

که آن ها احساس اعتماد به نفس کافی جهت مقابله با مسائلی که به نظرشان مشکل میآید را کسب کنند
.
بسیاری از والدین از این احساس کودکانشان آگاه نیستند تا روزی که آنان به مشکل برخورد می کنند مثل روز رفتن

به مدرسه و... منشا این اضطراب در کودکان ناشناخته است. اغلب ترکیبی از یک ترس ناشناخته و فقدان کنترل همراه

 با یک طبیعت ناشی از شرم و خجالت زمینه بسیاری از اضطراب کودکان را تشکیل می دهد مشکل اضطراب تا آن حد

شکل گرفته است که امروزه حتی صحبت از وجود اضطراب در بین کودکان دبستانی است
.
پیامدهای این امر، عدم تمرکز در انجام تکالیف درسی، حواس پرتی و استرس های ظاهرا بدون دلیل در مواقع مختلف

 مثلا در موقع امتحان است
.
عوامل ایجاد کننده اضطراب در کودکان به خصوص در جوامع غربی که آمار افزایش طلا ق بیداد می کند، همانا آسیب های

 روحی و روانی ناشی از وجود تضادهای درونی است که مستقیما دودش به چشم بچه ها می رود، سلا حی که ما را کمک می کند

 تا بتوانیم استراتژی های غلبه بر استرس را به کار ببریم قدرت تطبیق پذیری است و هر گونه مقاومت و جلوگیری از اتخاذ

روش های غلبه بر اضطراب سرنوشت ما را این گونه رغم می زند که گویی «شمع زندگی خود را از دو طرف روشن

کرده ایم»

● علا یم و نشانه های اضطراب
▪ عصبی بودن
▪ آرام و قرار نداشتن
▪ تنش
▪ احساس خستگی
▪ سرگیجه
▪ تکرار ادرار
▪ طپش قلب
▪ تنگی نفس
▪ تعریق
▪ نگرانی و دلهره
▪ بی خوابی
▪ اشکال در تمرکز
گوش به زنگ بودن
برو بالا