رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

4-الکتروتکنیک(برق):

هدف از ایجاد این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در مشاغل مختلف شاخه الکتروتکنیک می باشد. با توجه به کاربرد انرژی برق در تمامی زمینه های زندگی انسانها استفاده این انرژی بر کسی پوشیده نیست.هنرجویان در این رشته با طرح ،اجرا وتعمیرات تاسیسات برقی اماکن مسکونی ،تعمیر ونگهداری و محاسبه سیم پیچی ترانسفورماتورهای تک فاز وآشنایی با ترانسفورماتورهای سه فاز،تعمیر ونگهداری سیم پیچی الکتروموتورهای تکفار وسه فاز،اجرای پروژه های تاسیسات برقی کارخانجات وتعمیر ونگهدار ی آنها  وطراحی تاسیسات برقی کارگاه ها ،تعمیر ونگهداری لوازم خانگی و ...   آشنا می شوند.

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از:

کلیه کارخانجات و شرکت ها با این رشته در ارتباط هستند و می توانند به عنوان اپراتور برق ایفای نقش نمایند ،نظارت ،اجرا و طراحی تاسیسات برق ساختمان های مسکونی وکارگاه ها (سیستمهای روشنایی ،آیفون های تصویری و...)،تعمیر وتجدید سیم پیچی الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز ،ساخت ترانسفورماتور،

اپراتور PLC و برق صنعتی در کارخانجات مختلف ، تعمیر کار لوازم خانگی در نمایندگی ها و...

برو بالا