رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

کامپیوتر:

کامپیوتر با جمع آوری داده ها وپردازش آنها ،اطلاعات صحیح وسودمند را در اختیار کاربران قرار می دهدبه طوریکه این عمل در زمانی کمتر از نیروی انسانی انجام می شود.علوم وصنایع گوناگون به طور شگفت انگیزی به رایانه وابسته است و استفاده از امکانات رایانه ای و ارتباط از طریق شبکه های رایانه ای افق های جدیدی در راه آنها گسترده است.هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با دروس تخصصی مانند آشنایی با قطعات وسخت افزار کامپیوتر وآشنایی وپیاده سازیانواع شبکه های کامپیوتری و بانک اطلاعاتی و ... آشنا می شوند.

 

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از:

برنامه نویس سیستمهای کامپیوتری ،طراح وبرنامه نویس صفحات وب سایت،پشتیبان وب سایت،راهبر سیستم های کاربردی کامپیوتر،راه اندازی شبکه های کامپیوتری،سرپرست سایت کامپیوتر،سر پرست شبکه های محلی کامپیوتر،فعالیت در کارگاه سخت افزار،ساخت بازی های کامپیوتری، تولید محتوای الکترونیکی ،طراحی و ساخت تبلیغات کامپیوتری ،تولید و مونتاژ صدا و فیلم ،

تولید انیمیشن و ....

برو بالا