رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

مکاترونیک:

با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنایع مختلف بخصوص هوا و فضا ،صنایع هواپیما سازی ،کشتی سازی،تجهیزات پزشکی وهمچنین تولید محصولات مختلف که نیاز به سیستمهای کاملا اتوماسیون و قابل برنامه ریزی می باشد،از این رشته استفاده می شود. مکاترونیک در تعریف یعنی ساخت تجهیزاتی که قابلیّت برنامه ریزی را داشته باشند وهمچنین قابلیّت اجرای آن برنامه به صورت خود کار را نیز داشته باشند مطرح می باشد.مکاترونیک تلفیق سه رشته مکانیک،الکترونیک وکامپیوتر می باشد.

 

 

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از:

اپراتور تجهیزات پزشکی،تعمیر کار تجهیزات پزشکی،اپراتور تجهیزات تمام اتوماتیک،تولید تجهیزات قابل برنامه ریزی،تعمیر کار تجهیزات تمام خودکار،تولید تجهیزاتی که قابلیّت اتوماسیون داشته باشند.

برو بالا