رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی در پایه دهم هنرستان فنی ابوذر:

1-اصل هدایت تحصیلی یا توصیه نامه پایه نهم

2-اصل کارنامه قبولی نهم

3-اصل گواهینامه پایه نهم

4-شش قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (پشت سفید)

5-اصل پرونده سلامت

6- اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر

7-اصل و فتوکپی شناسنامه عکس دار دانش آموز

8-فتوکپی مدرک تحصیلی پدر و مادر

9-تکمیل فرمهای ثبت نام

برو بالا