رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

مدارک لازم جهت ثبت نام  در پایه سوم  هنرستان فنی ابوذر:

1-شش قطعه عکس جدید پشت سفید و پشت نویسی شده

2-اصل و فتوکپی شناسنامه عکسدار از صفحه اول و دوم

3-تکمیل فرمهای ثبت نام

برو بالا