رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

مدارک لازم جهت ثبت نام  در آزمون پایه دهم  هنرستان فنی ابوذر:

1-اصل هدایت تحصیلی پایه نهم و کپی آن

2-اصل کارنامه قبولی نهم و کپی آن

3-اصل و کپی شناسنامه

4-دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (پشت سفید)

برو بالا