رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31در صورتی که قبلا ثبت نام نموده اید ک رهگیری را وارد کنید

در حال حاضر ثبت نام غیر فعال است
  
         
  
 

برو بالا